Çocukların dış dünyayı algıladıkları ve sorguladıkları; olan bitenlerin nedenlerini yoğun bir şekilde merak ettikleri 7-12 yaş aralığının doğru cevaplarla beslenmesi gerektiği inancındayız. Çocuklara bu aşamada seçilen konular, araç ve gereçler, kullanılan yöntemler istenilen hedefe ulaşmada etkilidir.

Geleneksel bir tarih anlatımına uygun sayılacak konuların yanı sıra gördüğü, duyduğu, yeni yeni fark ettiği ve merak ettiği her şeyin bir tarihi süreci olduğunu anlaması önemlidir. Çocuk algısında tarih, devletlerin siyasi tarihleri olarak sınırlandırılmamalı; tarih çerçevesinin çok daha geniş ve onların içinde yüzebilecekleri bir bilinmezler denizi olduğu gösterilmelidir.

Tarihe olan merak duyguları artırılmalıdır. Çünkü tarih, değerler eğitimini insanlara ulaştırmada önemli bir araçtır. Tarihî olay ve şahısları öğrenmeleri, dersler çıkarıp değerler oluşturmalarını sağlayacaktır.  Tarih bilgisinin ortaya koyduğu değerler çocuklara yeni değerler kazandırırken mevcut değerlerini geliştirmelerine katkı sunacaktır.

Oluşturulan yeni değerler bireysel, kültürel ve evrensel içerikli olmalıdır. Çocuklara, yaş grubuna uygun oranda farkındalık, meraklı olma, araştırma yapabilme, çok yönlü düşünebilme, ben ve öteki ayrımını ön yargılara dayanmaksızın kavrayabilme, hoşgörülü olma ve özgür düşünebilme becerileri kazandırma, bu yolla mümkündür. Günümüz modern dünyasında tarih, eleştirel ve bilimsel düşünme becerilerini çocuklara kazandırmayı amaçlamalıdır.

Bununla birlikte tarih bilincinin vatandaşlık becerileri ve kültür aktarımı açısından önemi de göz ardı edilemeyecek düzeydedir. Çocuklara aktarılan bu değerler, değer öğretiminde kullanılabilecek yönteme esas kalınarak ve çevre materyaller kullanarak (müze ve çevre gezileri, tarihsel hikâyeler ve diğer ülke kültürlerinin tanıtılması gibi) aktarılmalıdır. Ancak çocukların güncel hayatta karşılaştıkları ve gördükleri, tarihsel materyal sağlayabilir.

Çocukların kendi hak, özgürlük ve sorumluluklarını bilmeleri; kendini, çevresini, milletini ve dünyayı daha iyi tanıyarak geçmiş ve gelecek arasında bağ kurabilmeleri sağlanabilir. Bütün bu bilinçle eleştirel düşünebilen, açık görüşlü çocuklarımızın yetişmesinde sorumluluk ve yaratıcılığa daha büyük yer veren yayınların hazırlanması ve desteklenmesi önemli bir adımdır. 

Bu anlayış ile hazırladığımız Parimpar Tarih ve Çocuk Dergisi 7 ve 12 yaş aralığında tüm çocukların öğrenirken eğlenebileceği nitelikte olmasıyla birlikte pedagogların kontrolünden geçerek çocuklarımıza ulaşıyor.

Neden Parimpar?

Oyunlar, yaşa, cinsiyete, ekonomik güce ve çevre koşullarına göre çeşitlilik gösterse de tüm çocukları kapsayan bir kavramdır ve tüm zaman dilimlerinde çocuklarla ilişkilendirilmiştir. Çağlar boyunca bu topraklarda koşuşturmuş ve toprağını havalandırmış tüm çocukları kucaklayan oyunlardan biri olan Parimpar, bilinen en eski oyunlardandır ve iki kişilik bir tahmin oyunudur. Latincede “par” çift, “impar” tek anlamına gelmektedir. Çocuklar arasında çok sevilen ve yaygın olarak oynanan bu oyunda çocuklardan birinin karşı tarafın avuçlarına bıraktığı taşların sayısının tek mi çift mi olduğunu tahmin etmesinden ibaret olan ve hepimizin yakından bildiği “Tek mi Çift mi?” oyununun atasıdır. Çocukları bir araya getirmiş oyunların coğrafyadan coğrafyaya ya da çağdan çağa isimleri değişmiş olarak karşımıza çıksa da aynı oyunlar geçmişten günümüze köprü olmaya devam eder ve bugünün çocuklarına ulaşır. Bu oyunlar arasından fonetik olarak çocuklara uygunluğu ve tekerlemelere yakınlığı nedeniyle eski çağdan günümüze kadar gelebilmiş bir oyun olarak Parimpar, dergimize isim olarak seçildi.