• İmtiyaz Sahibi

Türk Şehitlikleri İmar Vakfı
İktisadi İşletmesi adına Hüseyin N. KİŞİOĞLU

  • Sorumlı Yazı İşleri Müdürü

Gökşen ÖZEN

  • Editör

Eda KARATAŞ

  • Yayın Kurulu

Cennet PARLAK

Didem İlkem CUMALI

Fergün KİŞİOĞLU

Gökşen ÖZEN

Gülhan DEMİR

Safiye GÜN GÖKÇE

Seval KORMAZ

  • Türkçe Redaksiyon

Safiye GÜN GÖKÇE

  • İngilizce Redaksiyon

Doç. Dr. Hayrettin İhsan ERKOÇ

  • Pedagojik Danışman

Dr. Bekir ÇELİK

  • İletişim

iletisim@parimpardergisi.com

  • Yazar ve Çizer

Eda KARATAŞ