Değer eğitimi açısından tarih bilinci, çocuklar üzerinde büyük bir öneme sahiptir. Geçmişte toplum için önemli olan değerlerle bugün arasında karşılaştırmalar yapabilme becerisi, analiz ve merak duygusunu geliştirir. Tarihî olay ve şahısları öğrenmeleri çıkarımlar yapmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda tarihî olay ve şahısların ötesinde, çevresinde gördüğü ve duyduğu çoğu nesnenin bir gelişim sürecinin olduğunu bilmesi; sorduğu sorulara cevaplar araması, çocukları araştırarak öğrenme yoluyla kalıcı bir öğrenim sürecine dahil eder.

Bunların yanı sıra çocuklara çevre gezileri, biyografiler, tarihsel hikâyeler, farklı kültürler gibi aktarılan konular bilgi çeşitliliğini zenginleştirir ve destekler. Doğru verilmiş tarih bilinci ile yerel, ulusal ve evrensel değerler kazandırır.

Bu anlayış ile hazırladığımız Parimpar Tarih ve Çocuk Dergisi, 7 ve 12 yaş aralığında tüm çocukların öğrenirken eğlenebileceği nitelikte olmasıyla birlikte pedagogların kontrolünden geçerek çocuklarımıza ulaşıyor.

Dergi İçeriği

-“Bilim Takvimi” bölümü ile tarihsel serüveni etkilemiş ve iz bırakmış buluşlara yer verilir.

-“Gündelik Hayattan” bölümü ile her gün gördüğü sıradan sayılacak nesnelerden biri seçilerek tarihsel süreç aktarılır.

-“Bilge’nin Rotası” bölümü ile diğer ülke kültürleri öğrenilir.

-“Tarihi Mekanlar”, ülkemizin tarihî zenginliklerinden birinin tanıtıldığı bölümdür.

-“Müzelerde Neler Var?” bölümü ile dergi içinden seçilmiş bir konuyu destekler nitelikte ilgili müze tanıtılır.

-“Bunları Biliyor Musunuz?” bölümünde, tarihî gelişim içinde ilgilerini çekebilecek ilginiç soru ve cevaplara yer verilir.

-“Başarı Öyküleri” bölümünde, ülkemizin önemli isimlerinden birinin biyografisi anlatılır.

-“Tarih Sokağı” bölümünde, tarihî hikâye, destan veya efsanelerden birine yer verilir.

-“Röportaj” bölümünde, tarihî isimlerden biri ile soru-cevap şeklinde röportaj yapılır.

-“Teknoloji” bölümünde, günümüzde kullanılan popüler-teknolojik aletlerinin tarihî gelişim süreci aktarılır.

-“İngilizce Etkinlik” bölümünde ise dergi içinde yer verilen tüm konulardan seçilmiş kelimeler ile İngilizce egzersizler yapılır.

Amaçlarımız
Çocuklarımızın,
  • – Tarih bilincini geliştirmek,
  • – Bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun bir kimlik oluşturmalarına yardımcı olmak,
  • – Çok yönlü, sorumlu, yaratıcı, aktif yurttaşlar olarak yetişmesine yardımcı olmak,
  • – Değerler bilincini geliştirmek,
  • – Tarih bilgisi aktarılırken analitik ve eleştirel düşünme becerileri gibi zihinsel becerilerini kullanmalarını sağlamak,
  • – Kendilerini, çevresini, milletini ve dünyayı daha iyi tanımalarını sağlamak,
  • – Geçmiş ve gelecek arasında bağ kurabilmelerini sağlamak.